Styrelsemöten 2020

 

Kl. 1000 Onsdagarna:

 

11 mars

15 april

måndag 11 maj


  

Pensionärsföreningarnas samtal med politikerna.

 


val2018

 

 


 

 

News55

 

Alingsås, Estrad

23 oktober 2017

10.00-16.00

Underhållning av Lennie Norman

News55 anordnar drygt trettio seniormässor per år runt om i landet och nu är det Alingsås tur.

News55 Seniorevent är en mötesplats där det går att lyssna på intressanta föreläsningar och njuta av högklassig underhållning – mycket nytta och nöje helt enkelt! Mässorna skapar möjlighet till kommunikation och information mellan seniorer, pensionärer, marknad, organisation och kommun.

SKPF kommer att tillsammans med andra pensionärsföreningar i Alingsås att ha en monter där du kan besöka oss.

Mässtidning

I samband med varje seniormässa produceras en mässtidning, som delas ut till alla besökare vid mässentrén. Mässtidningen är en guide till det som sker på mässan och organisationer som finns representerade på plats. Här kan man utöver mässans scenprogram hitta intervjuer med de artister som uppträder, reportage och debattexter om ämnen som engagerar den seniora målgruppen.

 


nolhagaveckan
 
 

Ur SKPFs stadgar……

§ 12. Avdelningar

Mom. 3. Möten

Avdelningsmötet är avdelningens högsta beslutande organ.

Avdelningen ska årligen hålla ett årsmöte och ett höstmöte. Ytterligare möte hålls då avdelningsstyrelsen, minst en fjärdedel av avdelningens medlemmar eller revisorerna begär det. Samtliga möten ska protokollföras.

………

Avdelningsmöte väljer ledamöter och ersättare till de kommunala pensionärsråden.

Mandatperioden ska följa vad som gäller i pensionärsrådet. Pensionärsrådens ledamöter är
skyldiga att minst en gång årligen inge rapport till avdelningen över verksamheten.

Vid höstmötet ska verksamhetsplan, budget och avdelningsavgift bestämmas.

Avdelningsavgiften för nästkommande år rapporteras till förbundet senast den 1 november.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *