SKPF

040727_061a.jpg

Gemenskap eller …att ha någon att hålla i handen (svansen)

Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation där alla med någon form av pension är välkomna. Idag har förbundet drygt 170 000 medlemmar, fördelade på 124 lokalavdelningar. Förbundet bildades 1949 och det primära syftet var då att bevaka pensionsfrågorna för kommunalt anställda. I förbundets lokalavdelningar, där man är/blir medlem, arrangeras en mängd aktiviteter: dans, promenader, resor, studier, mötesverksamhet m.m. Stadgarnas målparagraf säger: ”Förbundets uppgift är att verka för att värdesäkra och förbättra pensionerna, aktivt medverka till en samhällsutveckling som ger rättvis ekonomisk och social trygghet, god vård och miljö samt främja medlemmarnas kulturella intressen genom studier och andra aktiviteter” Förbundet är religions- och partipolitiskt obundet. Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerat i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation.


S K P F 5 3 Alingsås

 


Exempelbild

Exempelbild

Bilder till vår hemsida
Tänk om vi kunde få bilder från våra medlemmar att sätta in på förstasidan i vår hemsida ! Detta är tanken när vi nu vänder oss till Er. Se det som en fototävling eller bara som en kul grej. Så här är det tänkt: Har du en bild, som du tror kan vara intressant, skicka den per e-post till: bjorn@skpf53.se . Är du osäker på hur du gör eller inte är datavan ring Björn på tel. 070-6821357, som fixar detta. Björn väljer varje månad ut en bild och publicerar den på hemsidans förstasida. Har du synpunkter, ideer, förslag ring Björn på tel. 070-6821357. Vi ser fram emot att få höra av dig!

 


HJÄLP

önskas med arbetet att göra vårt medlemsblad så informativt och lättläst som möjligt.

Vi ger ut medlemsbladet två gånger om året för att i möjligaste mån kunna informera om vår verksamhet. Det gäller att ha rätt datum, rätt tidsangivelser och rätt information om de olika aktiviteter vi planerar under säsongen. I medlemsbladet kan vi också lära oss hur man kan se och hjälpa personer med symptom på stroke, vi informerar om vad man bör kunna när någon i din närhet behöver hjälp med hjärt- och lungräddning. Inte minst viktig är informationen om SKPF, varför man skall vara med i SKPF. I medlemsbladet finns också ett urval annonser från lokala företag. Dessa annonsörer sponsrar vår verksamhet. t.ex. tryckningen av detta medlemsblad, med förhoppning att vi anlitar dem när det är aktuellt.

HJÄLP

önskas med arbetet att göra vår hemsida så informativ och lättläst som möjligt.

Sedan drygt ett år tillbaka har vi också en hemsida på Internet, som innehåller allt i medlemsbladet och mycket mera, som t.ex. presentation av vår verksamhet, bilder och referat från våra resor och aktiviteter m.m. Där har vi möjlighet att vara aktuella med allt som medlemmarna behöver informeras om. Vi annonserar ju i Kuriren och Alingsåstidningen, men här kan vi snabbt nå de medlemmar som har tillgång till dator med aktuell information. Hemsidan är ett måste för att möta framtiden och för att nå nya medlemmar.

HJÄLP

önskas med vårt medlemsblad och vår hemsida.

Du som tror att detta kan vara intressant, tveka inte att höra av dig. Vi bistår med all hjälp vi kan ge. Vill du t.ex. utveckla ditt datorkunnande, har vi goda möjligheter att hjälpa dig.

Tag kontakt med:

Björn L tel. 070-6821357.
Ett svar på ”SKPF

  1. Du är så välkommen. Kom till vårt medlemsmöte på Cupolen den 17 april kl.15. Kontakta någon i styrelsen, så får du vårt programblad med uppgifter om alla våra aktiviteter. Nästa resa går till Landskrona och Växjö den 22-23 maj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *