KPR

Rapport från Kommunal och SKPF: Pensionen – en kvinnofälla

Trots många år i välfärdens tjänst kan en majoritet av Kommunals kvinnliga pensionärer ändå inte försörja sig på sin pension. 7 av 10 är beroende av garantipension. I genomsnitt får de nästan 4000 kronor mindre i månaden än de pensionerade Kommunalmännen. För många kvinnor är tvåsamheten därför en nödvändighet för att överleva ekonomiskt. Ytterst är detta en konsekvens av orättvisa arbetsvillkor, skeva löner och ett ojämställt hemmaliv. Det visar en rapport från Kommunal och SKPF.

Läs mer och se en video på Kommunals hemsida. Klicka på länken nedan.

Pensionen – en kvinnofälla

Kommunala pensionärsrådet KPR ,vad är det?

Varje årsmöte väljer vi ombud till KPR, Kommunala pensionärsrådet. För närvarande är Sonny Walting, Lillemor Lindhardt och Birgitta Engstrand SKPFs lokala företrädare vid möten för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och pensionärsföreningarna i kommunen.Har du frågor eller önskemål som berör oss äldre, det kan vara frågor om boendet, maten, hemsjukvården, färdtjänsten osv. Kontakta våra KPR-ombud och framför dina tankar och frågor. Är de av allmänt intresse kan de tas upp och behandlas vid de möten som hålls fyra gånger om året. Detta är vår väg att kunna påverka vår egen livssituation, att kunna påverka vad kommunen planerar för oss på ålderns höst. En stark pensionärsorganisation har stor möjlighet att påverka de beslut som fattas av våra folkvalda politiker. Tala om hur du vill ha det!. Och du! Värva nya medlemmar så blir vi ännu starkare! Har du tillgång till Internet så kan du ta del av protokollen från KPRs möten på kommunens hemsida. Klicka    här.    så kommer du dit (kommer upp i nytt fönster).


Info från KPR-möte 6 december 2013.

Vid Kommunala pensionärsmötet den 6 december uttalade sig KPR för ett införande av fria resor för pensionärer fr.o.m. 65 års ålder.Uttalandet ställdes till kommunstyrelsen.
Bidragen till pensionärsorganisationerna föreslås återigen att flyttas till kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunala pensionärsrådet (KPR) har ställt sig mycket frågande till förslaget och i remissvar redovisat samma uppfattning som tidigare, d.v.s. att behandlingen av dessa bidrag ska ligga kvar inom vård- och äldreomsorgen, som är de som bäst känner till dessas verksamhet.


Utvärdering av anbudsunderlag

Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun genomför upphandling enligt lagen om offentlig upphandling av Ängabogårdens äldreboende och Kaptenens äldreboende. KPR är inbjuden för en utvärdering den 20/3, där SKPF53 kommer att representeras av Stig-Bertil. Kommunens representant är Ingela Oscarsson, utvecklingsledare i Alingsås kommun.Följande är ett utdrag ur kommunens skrivelse om hur upphandlingen av anbud ska genomföras. Värderingen kommer att göras av fyra olika expertgrupper som består av tjänstemän från Alingsås kommun, tjänstemän från en annan kommun, personal och chefer från Alingsås kommun samt representanter från KPR (kommunala pensionärsrådet) i Alingsås. Anbudsgivaren beskriver i anbudet sina arbetssätt och metoder för att kunna nå en hög kvalitet inom 15 angivna områden. De fyra utvärderingsgrupperna kommer att få ta del av de delar i anbuden som beskriver de utvalda kvalitetsområdena. Anbuden kommer vid dessa tillfällen vara avidentifierade. Det anbud som erbjuder högst kvalitet kommer att antas. Värderingen genomförs enligt principerna för Delhi-metoden. Metoden är mycket strukturerad och enkel att lära sig. Grupperna träffas vid olika tillfällen och gör separata värderingar. När alla grupper är klara med sina respektive värderingar ska en representant från varje grupp föra gruppens talan. De fyra representanterna ska sedan enas dvs. uppnå konsensus i bedömningen. När konsensus har nåtts kommer poängen att räknas samman för respektive anbud. Det anbud som efter gruppernas värdering bedöms erbjuda högst kvalitet kommer att antas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *