Pensionär

Nu kan du få konsumentrådgivning

 

Förlorat pengar på inställd resa? Hamnat i strid med hantverkaren? Lurad av telefonförsäljare? Nu kan du som är medlem i SKPF Pensionärerna, oavsett var du bor, få hjälp av Konsumentcentrum, som är en del av Råd & Rön.

Från och med den 12 april får alla medlemmar i SKPF Pensionärerna, som behöver stöd med krångliga konsumentfrågor, ta hjälp av Konsumentcentrum, som är en del av tidningen Råd & Rön.

Det här kan du få hjälp med:
• Konsumentvägledning via e-post och telefon gällande konsumenträttslig lagstiftning, information inför köp och råd vid klagomål.
• Du kan skicka in avtal eller anmälningar, till exempel till Allmänna reklamationsnämnden, om du vill få dem granskade.
• Vid behov får du också hjälp att kontakta företagen.

Möjligheten att få konsumentstöd är en del av ditt medlemskap i SKPF och gäller från och med den 12 april under resten av 2021. Det är viktigt att du har ditt medlemsnummer tillgängligt då konsumentvägledarna kommer att fråga efter det. Du får också frågan från vilken kommun du ringer.

Konsumentvägledare Anna-Lena Ström och Maria Wiezell har båda en lång yrkeserfarenhet och djupt expertkunnande inom det konsumenträttsliga området.
Telefon: 08-674 43 74, måndag–onsdag klockan 9–11 och 13–15
E-post: radgivning@konsumentcentrum.se
Hemsida: www.sverigeskonsumenter. se/om-oss/konsumentcentrum

Se mer på SKPF:s hemsida: https://www.skpf.se/nyheter/konsumentvagledning-med-skpf/

 

 


 

 

 

Vi har fått ett mail från polisen med ämne ”Kan vi hjälpas åt i arbetet mot bedrägerier mot äldre?”. Här följer ett sammandrag av mailet:

 
Det är ju en pågående pandemi och vi kommunpoliser har inte kunnat besöka er och hålla föredrag vilket vi annars har försökt göra någon gång emellanåt. Särskilt när vi haft något vi velat berätta för er.
 
Nu har vi det. Vi vill få stopp på alla bedrägerier som drabbar äldre!!! Bedrägerier av det här slaget har ökat på senare tid och bedragarna har blivit mer och mer förslagna.
 
Så nu tar vi till detta kommunikationssätt istället. Det kanske inte är så mycket aktivitet på era hemsidor just nu men om ni har möjlighet att lägga ut hela eller delar av brevet i det bifogade dokumentet, så tror vi att vi kan nå ut med fler varningar och råd och dåd. Särskilt om ni i samband med nyhetsbrev eller liknande tipsar om att de ska läsa om det. Och sprida informationen till andra seniorer, som kanske inte är datoraktiva. Delar av brevet kommer inom kort även hamna på vår facebooksida som ni gärna får gå in och titta på /följa och dela också för den delen.
 
Gå in på facebook och sök Polisen Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda.

 

Klicka/tryck på följande länk, så kommer du till polisens brev:

210304-Tillsammans bromsar vi bedrägerierna 2021.pdf

Jag bifogar också en länk till polisens hemsida om hur man skyddar sig mot bedrägerier. Där finns både texter och några kortfilmer och ni får även dela dessa på era hemsidor för att vi ska nå ut så brett som möjligt. Se: polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/telefonbedragerier

Alingsås tidning har skrivit ett reportage om detta, det ligger redan på webben och kan komma att finnas i papperstidningen också inom kort.
 
OBS har ni eller någon ni känner drabbats, gör polisanmälan via 114 14. Där är öppet dygnet runt, varje dag och det går snabbast att komma fram om man inte ringer en måndag. Då ringer nämligen alla de som inte vet att det är öppet på helgerna. Är det akut, nyss inträffat, gärningsman i närheten, ring 112.

(Som ett litet extratips för den som känner sig lite osäker på dator och telefon så sänder SVT det utmärkta programmet ”Seniorsurfarna” under en period nu)

 

Lotta Jofjord (Liselotte)
Kommissarie/Kommunpolis
Lokalpolisområde Alingsås

Polismyndigheten
Besök: Norra Strömgatan 8, Alingsås
Telefon till polisen: 114 14

 
 


Våld mot äldre kvinnor.

Ett informationsmaterial från ”Roks”, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
 

”Jag finns!”

Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaron av önskvärd/lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person. Ett mer konkret sätt att beskriva våld mot äldre är att dela upp det i olika typer av våld;
• Fysiskt våld (våld mot kroppen).
• Psykiskt/verbalt våld (hot, kränkningar,trakasserier).
• Ekonomiskt/ materiellt våld (t.ex. stöld av pengar eller egendom, utpressning våld mot föremål).
• Sexuellt våld ( t.ex. sexuella trakasserier, våldtäkt).
• Försummelse / vanvård ( t.ex. felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda)
Många äldre kvinnor avstår att gå ut, på grund av rädsla för att bli hotade eller överfallna.
I själva verket löper de dock, precis som yngre kvinnor större risk att utsättas för våld i sitt eget hem av sin partner eller annan nära anhörig. Äldre löper större risk genom sitt ökade beroende av omgivningen att utsättas för hot, kränkningar, våld och slag av anhöriga eller av vård och omsorgs-personal. Särskilt utsatta är äldre med demenssjukdomar, de löper en starkt förhöjd risk att utsättas för våld.
 

Varför är det svårt att upptäcka och stoppa våld mot äldre kvinnor?

Fysisk och psykisk sårbarhet hos äldre .Skador som i själva verket kan ha uppstått genom våld, så som blåmärken och benbrott, kan misstolkas som orsakade av olyckor och fysisk bräcklighet, och demenssjukdomar och depressioner kan försvåra äldre kvinnors möjligheter att berätta att de utsatts för våld.
 

Vad kan jag som enskild person göra?

Våga se! Det viktigaste du kan göra är att vara medveten om att våld mot äldre kvinnor existerar och hur våldet kan se ut.
Våga fråga och våga agera! Ha nolltolerans mot våld. Misstänker du att din mor, granne, eller den äldre damen på kvällskursen är utsatt för våld? Låt henne veta att du är orolig. Berätta att hjälp finns att få, t.ex. stödtelefonen” Kvinnofridslinjen ”eller kvinnojourerna.
 

 

 

 Aktuella medlemserbjudanden

 
Läs om våra medlemserbjudande på förbundets hemsida. Klicka på följande länk för att komma dit:
 
https://www.skpf.se/aktuella-erbjudanden/


 

PENSION

Pensionärernas rätt till en bra pension är en fråga om livskvalité. Det är pensionen – inte bidrag – som ska ge oss ett värdigt pensionärsliv, och därför har SKPF hög prioritet på arbetet med pensionerna.

BOENDET

Sveriges pensionärer ska ha tillgång till boendeformer som passar var och en. Det är en rättighet som vi inom SKPF arbetar för.

SKATTER

Som pensionärer ska vi bidra till samhällets intäkter men vår skatt ska inte vara högre än löntagarnas. Rättvis skatt för pensionärer är en viktig arbetsfråga för SKPF.

PÅVERKAN

SKPF ser det som en självklar rätt att de äldres erfarenhet och kunskap ska tas tillvara vid politiska beslut. Som pensionärer ska vi kunna bidra till en bra samhällsutveckling.

SAMHÄLLSSERVICE – vård, omsorg mm

När behov av vård, omsorg, rehabilitering eller annan samhällsservice uppstår ska det vara en självklar rätt att få den service som behövs. SKPF arbetar för Sveriges pensionärers tillgång till god samhällsservice.

HANDLINGSPROGRAM

I SKPF:s handlingsprogram ingår många fler viktiga frågor som gäller Pensionärernas Rätt i Samhället. Handlingsprogrammet i sin helhet finns på SKPF:s hemsida: www.skpf.org. Det kan också hämtas på SKPF:s avdelning i din kommun. Som medborgare/pensionär har du rätt att hjälpa till i det arbete som SKPF bedriver för Sveriges pensionärer.Typiskt svenskt!

Sverige är julgran och Kalle Anka på julafton, majbrasa, midsommarstång och många små grodor.
Sverige är kräftor, kebab, bagels, sushi, nygrillad röding och falukorv.
Sverige är hängmörat kött, saltat kött och inget kött alls.
Sverige är demonstranter och syjuntor.
Sverige är gult och blått, rött och grönt, rosa och ibland lite grått.
Sverige är ja och nej och nja och lagom. Jättelagom!
Sverige är å ena sidan. Å andra sidan.
Sverige är massor av språk och mängder med dialekter.
Sverige är landsbygd och by. Tätort och förort. Och en och annan storstad.
Sverige är åker och äng, skog, mera skog, sjö, himmel och hav och allt däremellan.
Sverige är dyslektlker, elektriker och skeptiker.
Sverige är minoriteter och mexitegel, bandybollar och studiecirklar.
Sverige är kyrktuppar och moskéer, lösgodis och fredagsmys.
Sverige är tulpaner och turbaner, folkdräkt och spritt sprängande naket.
Sverige är lika och olika. Och lika olika.
Sverige är och ska vara omtanke och kunskap, respekt och empati.
Sverige är och ska vara åsiktsfrihet. Jämställdhet och demokrati.
Framför allt är och ska Sverige vara frihet för alla.
Här ska alla ha samma rätt att existera och utvecklas.
Här ska det finnas acceptans för olikheter. Ingen annan bestämmer vem du är. Det gör du själv!
Så typiskt svenskt! Så typiskt bra!


Apropå ålder:

I SKPFs handlingsprogram kan man läsa ett citat av

Ingrid Bergman:

Att åldras är som att bestiga berg,

man blir lite andfådd, men man får mycket bättre utsikt.”