Månadsbrev

Utdrag ur förbundets månadsbrev


 

Månadsnytt – januari 2016

Nytt från Fonus och Familjens jurist.

SKPF är medlem och ägare i Fonus begravningsbyrå. Som medlem i SKPF har du därför rabatt på tjänster hos Fonus och Familjens jurist. Från årsskiftet gäller nya rabatter för dig. Vid händelse av dödsfall i din familj ger Fonus 500 kr avdrag på priset, om du bokar tid via formulär på Fonus hemsida. Som medlem får du även 2000 kr lägre pris på gravstensköp över 14 000 kr. Som medlem i SKPF får du också 750 kr rabatt på den första konsultationstimmen hos Familjens jurist


 

SKPFs lotteri – Guldkanten!

Guldkanten ger dig chansen att förgylla tillvaron med vinster på upp till en miljon kronor. Guldkanten som lanserats nu i april är ett helt nytt lotteri, SKPF:s alldeles egna lotteri. Enklast köper du lotter i paket om 4 st i månaden för 160:-.
Som medlem i SKPF betalar du bara halva priset på ditt första lottpaket när du tecknar en prenumeration. Prenumerationen har ingen bindningstid. Så du kan när som helst säga upp din prenumeration och får då inga fler lotter.
Om prenumerationen: Du får 4 st skraplotter, á 40:-, direkt i brevlådan varje månad. Du behöver inte göra mer än att skrapa fram tre lika summor för vinst! Betala enkelt dina lotter först nar du fått dem. Max 3 lottpaket per person och månad.  Läs mer om lotteriet, vinsterna, vinstplanen, villkoren på lotterietguldkanten.se eller skpf.se/guldkanten.

Har du vunnit på Guldkantenlotteriet?

Vinster upp till 1000:- får du ut på vår expedition mot överlämnande av vinstlotten.
Högre vinstbelopp får du ut genom att skicka lotten i rekommenderat brev med uppgifter om namn och adress till SKPF.s Guldkanten 11394 Stockholm.
Har du vunnit på extrachansen? Den lotten skickas också i rekommenderat brev. Den lotten deltar i en extradragning den 29 maj 2015.
Vår expedition på S. Strömgatan 15 är öppen fr.o.m.2 september till 18 december Kl.1000-1200.

Månadsnytt – februari 2014 

Månadsnytt – december 2013
 

Månadsnytt – november 2013


 

Månadsnytt – oktober 2013 

EXTRA månadsnytt – oktober 2013


 

Månadsnytt – september 2013


 

Månadsnytt – juni 2013

SKPF startar SeniorDraget, ett eget lotteri – avdelningar får ersättning vid försäljning

Förbundet har under en tid planerat att starta ett lotteri, i samverkan med lotterioperatören Nordic Lottery har förbundet tagit fram ett lotteri med arbetsnamnet ”SeniorDraget”. Ansökan för lotteriet är inlämnad till Lotteriinspektionen. Innan ansökan är godkänd får lotteriet inte börja marknadsföras. Till hösten hoppas vi att alla beslut är klara och lotteriet kan komma igång. SeniorDraget är utformat som ett prenumerationslotteri med dragning varje månad. Priset kommer att vara 75 kr per lott och månad – tre lotter max per månad. All administration av lotteriet (utskick av lotter, betalning av lotter, utbetalning av vinster, kundtjänst, mm) kommer att skötas av Nordic Lotlery. SKPF kommer inte stå någon ekonomisk risk för lotteriet, denna tar Nordic Lottery som också tar sina driftskostnader direkt från lotteriets omsättning. Överskottet av lotteriet kommer att gå till att stärka SKPF:s verksamhet, exempelvis i äldrefrågor. Avsikten är också att donera en viss del av överskottet till exempelvis geriatrisk forskning. SeniorDraget kommer bland annat att marknadsföras via Här&Nu, men avdelningar får mycket gärna vara med och uppmuntra medlemmar att teckna en prenumeration. Avdelningar som ordnar nya lotteriprenumeranter kommer att få ersättning för detta. Mer information om ersättningsnivåer och hur det praktiskt kominer att administreras meddelas till hösten. Inriktningen är att . Inriktningen är att administrationen för avdelningarna ska bli så enkel som bara är möjligt. Diskutera gärna redan nu i avdelningen i vilka sammanhang ni skulle kunna marknadsföra lotterna framöver. Förbundsstyrelsen har utsett förbundskassör Lars-Inge Larsson att vara lotteriföreståndare för SeniorDraget. Vi ser mycket fram emot möjligheterna med att ha ett eget lotteri och hoppas det även kan innebära en rolig aktivitet i form av lotteriförsäljning och en intäktskälla till avdelningarna!

 

SJ-rabatter

SJ:s erbjudande om 10 % rabatt på tågresor med SJ inom Sverige, till Köpenhamn och Oslo förlängs t o m. 31 mars 2014. Uppge kampanjkod: SKPF10 när man köper biljetter på: www.sj.se, via tfn 0771 – 75 75 75 eller i SJ Resebutik. Erbjudandet kan också kombineras med SJs familjeerbjudande, där man får ta med sig två barn per vuxen till förmånliga priser. Kan ej kombineras med övriga erbjudanden.

Erbjudandet om upp till 50 % -rabatt vid bokning av vissa resor i SJ-butik upphör dock som medlemsrabatt från och med sista augusti 2013.

Efter mars 2014 kommer troligen SJ att sluta med medlemsrabatter till seniorer på det sätt som erbjudits de senaste åren. Hur eventuella erbjudanden från SJ utformas därefter är inte beslutat.

Hemsideutbildning för avdelningar

Den första utbildningen för avdelningar i hemsideredigering har genomförts. Efter avslutad utbildning får deltagarna en loggin, så att avdelningen själv kan publicera texter på avdelningssidan under förbundets hemsida, skpf.se. Det första utbildningstillfället kantades dessvärre, trots omfattande tekniska förberedelser, av problem med internetuppkopplingen i datasalen. Men utbildningen genomfördes ändå och jag och Johan Stavfors, som höll i det hela, kan glädjande konstatera att flera av utbildningsdeltagarna redan en vecka efter utbildningen själva har publicerat material på hemsidan. Vi återkommer till hösten med utbildningstillfällen för resterande anmälda avdelningar.


 

Månadsnytt – april 2013
 

Månadsnytt – mars 2013

Avdelningshemsidor

Under en längre tid har avdelningar kunnat ta hjälp av kansliet för att publicera material på sin avdelningssida på skpfse. Vi kommer att ha kvar den möjligheten, men inom kort ska det bli möjligt för avdelningar att själva redigera och publicera material på sina avdelningssidor. Vi vill därför börja inventera intresset för detta och ber de avdelningar som är intresserade av att lära sig hur man publicerar information på internet att anmäla sig till förbundskansliet. Utifrån hur många som anmäler sig får vi sedan bedöma hur vi ska lägga upp utbildningsinsatser mm. Det är inte jättesvårt att lära sig att lägga ut information på avdelningssidorna på skpf.se, men den person från avdelningen som ska ansvara för detta bör ha god datavana (dvs kunna de vanligaste nyttoprogrammen, så som Word, och vara hyfsat van besökare på internet). Anmäl ert intresse, med kontaktuppgifter till den person ni vill ha som ansvarig, senast 15 april till undertecknad (filip.olma@skpf.se).

 

Utbildningar i BTP

Pensions myndigheten erbjuder avdelningar och distrikt besök i syfte att informera mycket konkret om BTP (Bostadstillägg Till Pensionärer), vem som har rätt till BTP och hur man ansöker………………

 

Tidtabell för kongressen 2014

SKPF kommer alt hålla sin 21 ordinarie kongress i Örebro den 10-13 juni 2014. Infor kongressen-finns det ett par tidpunkter, som måste observeras enligt stadgarna Nedan finns en tidtabell med olika tidsgränser for olika åtgärder.

 

Motioner 10 december 2013

Sista dag för inlämning av motioner är den 10 december 2013. Att motionerna ska lämnas in betyder att motionerna ska finnas på SKPF’s kansli i Stockholm senast den dagen.

Eftersom kravet på motionen är att den ska ha behandlats på ett avdelningsmöte och sedan på ett distriktsmöte innebär del att motioner bör lämnas in till avdelningsstyrelsen en god tid innan det avdelningsmötet, som ska behandla motioner. Avdelningsstyrelsen har sedan ansvaret för att motionerna i god tid överlämnas till distriktsstyrelsen för behandling på ett distriktsmöte i så god Lid att motionerna kommer till SKPF:s kansli senast den dagen…………

 

Kongressombud januari 2014

Meddelande från SKPF till alla distrikt om hur många ombud varje distrikt får välja till kongressen (kongressombud).

 

15 april 2014

Sista dag för distriktens representantskaps årsmöte, som ska välja kongressombud……..

 

Månadsnytt-februari 2013

 

 

Fallolyckor

Vi har tagit upp detta med fallolyckor
tidigare, men
ämnet behöver

ständigt hållas aktuellt. Därför mer om
fallolyckor.

MSB f d Räddningsverket)
har presenterat siffror f
ör 2011 över hur äldre drabbas av olycksfall.

   Under 2011 omkom över 1600 genom
fallolyckor

   120 000 äldre gjorde ett besök på en akutmottagning, dvs. ca 300 per dag

   70 000 äldre lades in på sjukhus till följd av olycksfall, dvs. ca 190 per dag

Under 2011 omkom 296 personer (alla åldrar) genom trafikolycksfall. Vilken av de två olycksfalltyperna tror det skrivs mest om i media? Inte ens
ansvariga politiker vet att antalet fallolyckor
är många gånger högre än trafikolyckor.

 

 

Vi bör faktiskt i
pension
ärsorganisationerna fundera över på vilket sätt vi
kan, med den erfarenhet vi har, kan g
öra något konkret för att motverka denna mycket dystra
utveckling? Och har vi n
ågra idéer i
SKPF?

På förra årets konferens för distriktens trafikombud berättades från en avdelning (avdelning 23 Helsingborg) om att de inbjöd medlemmarna till en promenad i närmiljön och under promenaden noterade de risker i miljön (lösa gatstenar, skymmande buskar, trasig
belysning, hur
ser det ut på busshållplatsen osv, osv). Ingen mer byråkrati än att det man noterat anmäldes till
kommunen. Jod
å, flera påpekanden
åtgärdades. Ett
bra exempel p
å förebyggande
verksamhet som inte kostar n
ågot och kan ge både lite motion och social samvaro. Avdelningens ordförande kan ge mer information. Kanske något att fundera över framåt våren (fast det är väl den här årstiden det är besvärligast med väglaget).

De vanligaste fallolyckorna inträffar dock inomhus och i det ordinarie boendet. Typiska fallolyckor
sker mellan s
ängen och toaletten och i samband med påklädning. Antalet olyckor i bostaden är flera gånger högre än vid trafikolycksfall, men vi ser inte mycket av detta i media.
Det finns en hel del vi kan g
öra för att förebygga olyckor, men vi använder inte –
eller skaffar oss – kunskap om hur vi f
örebygger. Några tips:

    Projektet ”Aktivt arbete för att förebygga brott – från benbrott
till inbrott” (f d ”B
ättre tänka efter före”) fortsätter.

    Skriften
”S
äkerhet i vardagen” omarbetad, kan
rekvireras kostnadsfritt fr
ån MSB. www.DinSäkerhetse/65pluseller www.msb.se

Den nya omarbetade skriften är en bra handbok och kan användas i många olika sammanhang. Adress: Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, 651 81 Karlstad.

    Medlemsmöte och pensionärsråd är lämpliga tillfällen att ta upp säkerhetsfrågor.

 

Månadsbrev-januari 2013

 

 

Äldre är överrepresenterade i
skadestatistiken

Äldre människor (65 år och äldre) är överrepresenterade i
skadestatistiken. 2011 omkom drygt 2 500
äldre människor till följd av skador, över 70 000 fick läggas in på sjukhus till följd av skador och cirka 120 000 uppsökte en akutmottagning
efter att ha skadats.

MSB har kartlagt
statistiken och redovisar skadestatistik kommun f
ör kommun i hela landet Sammanställningen av
skadestatistiken bland
äldre
som MSB har gjort visar att det sker n
ästan sju dödsfall och 200 inläggningar på
sjukhus dagligen.

Fallolyckor ökar snabbast

Den enskilt största skadehändelsen är fallolyckor.
Fallolyckor
är, tillsammans med förgiftningsolyckor, den
olyckstyp som
ökar snabbast av alla
olyckstyper. Antalet skador till f
öljd av fallolyckor kan på grund av den demografiska utvecklingen förväntas öka än mer dramatiskt de närmaste decennierna.

Äldres säkerhet brister

Tack vare skadeförebyggande åtgärder har dödsfallen i vägtrafikolyckor minskat
drastiskt. Samh
ället
har ocks
å satsat systematiskt på en säker arbetsmiljö, vilket lett till att
Sverige
är bland de länder som har lägst antal dödsolyckor på arbetsplatserna. Även när det gäller säkerheten för barn och ungdomar framhålls ofta Sverige som ett
f
öregångsland. Men när det gäller äldres säkerhet så visar inte Sverige på några framgångar vid internationella
j
ämförelser.

– De flesta fallolyckorna
hos
äldre personer sker
inomhus och i det ordinarie boendet. Den typiska fallolyckan
är ett fall l samma plan
och intr
äffar på vägen mellan sängen och toaletten samt
vid av- och p
åklädning. Ofta handlar det
om att de tappar balansen, s
äger Jan Schyllander, olycksutredare på MSB.

Risker för fallolyckor

Det finns flera faktorer
som p
åverkar risken att råka ut för en fallolycka:

  nedsatt balans

  nedsatt muskelstyrka

  medicinering

  nedsatt syn och hörsel

  dålig nutrition

  nedsatta reflexer

  den omgivande miljön mm.

Benskörhet eller osteoporos
(vanligast hos kvinnor) p
åverkar
knappast risken f
ör
att falla, men d
äremot
risken f
ör att skadas allvarligt.
Risken att skadas allvarligt p
åverkas även
av underlaget, till exempel h
årda (klinker, kakel) golv.

Kommunvis statistik

MSB har sammanställt statistik från sjukvården över sådana som lagts in på sjukhus efter
fallolyckor. I statistiken framg
år hur många
m
än och kvinnor (65 år eller äldre) som behövt vård år 2011 i respektive
kommun och hur m
ånga
fler eller f
ärre som behövt sådan vård i Sveriges 290
kommuner j
ämfört med för tio år sedan. För att kunna jämföras med andra kommuner
anges statistiken ocks
å
per l 000 inv
ånare,

 

Det går att förebygga risken för fallolyckor

Med bättre styrka och balans
minskar risken f
ör
fallskador. Promenader och regelbunden tr
äning, och näringsriktig mat är viktiga fallförebyggande åtgärder.Under den mörka
årstiden kan kosten behöva kompletteras med D-vitaminer. Inomhus kan man se
till att fästa lösa sladdar, se till att mattorna ligger stadigt på golvet och
att det inte är någon mattkant man snubblar på.

•  Undvik att ha
”övermöblerat”, det ska vara lätt att röra sig fritt i bostaden.
Sitta vid av- och påklädnlng om man känner sig yr, ledljus på natten och ett
ordentligt handtag i badrummet att hålla sig i är några praktiska tips.

•  Om man av olika
anledningar äter många olika mediciner, kan det vara skäl att be om en
läkemedelsgenomgång, antingen med sin läkare eller med personal på Apotek.

• Ta fram broddarna till
skorna på vintern, ispik på stavarna och ta reflex eller reflexväst när man
vistas ute.

 

För
mer information

För mer information och säkerhetstips:

www.DinSakerhet.se/65plus

 

 

Nya patientavgifter i hälso- och sjukvården
2013

Landstingen i Värmland, Norrbotten och
Västmanland har höjt avgiften för läkarbesök i primärvården. Landstingen i
Kalmar, Värmland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Region Skåne har
höjt avgiften för sluten värd.

Den 1 januari 2013 höjde Värmland avgiften med 50
till 200 kr f
ör läkarbesök i primärvården. Norrbotten höjde den med 30 till 200
kr. V
ästmanland höjde avgiften med 10 till
150 kr. Region Sk
åne
s
änkte den med 20 till 200
kr. V
ästra Götalandsregionen höjde avgiften med 100 till
300 kr f
ör besök hos vårdgivare där man inte är listad.

Värmland sänkte avgiften för besök hos specialistläkare med 50 till 200 kr.
Norrbotten h
öjde denna avgift med 30
till 300 kr.

Kalmar, Värmland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten
och Region Sk
åne höjde avgiften med 20 till
100 kr per v
årddag i den slutna vården.

Övriga landsting har inför 2013 inte förändrat avgifterna vid läkarbesök i primärvården och vid besök hos specialistläkare i öppen vård samt i den slutna vården.

Här redovisas de
patientavgifter som g
äller
i samtliga landsting fr.o.m. den 1 januari 2013 f
ör läkarbesök
i prim
ärvården och specialistläkare i öppen vård.

Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2013

Landsting

Primärvård -husläkare

Specialistläkare

Stockholm

200

350

Uppsala

150

300

Sörmland

150

300

Östergötland

150

300

Jönköping

150

300

Kronoberg

150

300

Kalmar

200

300

Blekinge

150

300

Skåne

160/200*

300

Halland

150

300

Västra Götaland

100/300*

300

Värmland

200

200

Örebro

120

250

Västmanland

150

320

Dalarna

150

300

Gävleborg

150

300

Västernorrland

150

300

Jämtland

150

250

Västerbotten

200

300

Norrbotten

200

300

Gotland

200

300

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Ladda ned patientavgifter
i
öppen och sluten vård år 2013 /pdf-dokument)

Följ oss.på Twitter: @S K L (öppnas i nytt fönster)

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *