Våld mot äldre kvinnor.

Ett informationsmaterial från ”Roks”, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
 

”Jag finns!”

Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaron av önskvärd/lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person. Ett mer konkret sätt att beskriva våld mot äldre är att dela upp det i olika typer av våld;
• Fysiskt våld (våld mot kroppen).
• Psykiskt/verbalt våld (hot, kränkningar,trakasserier).
• Ekonomiskt/ materiellt våld (t.ex. stöld av pengar eller egendom, utpressning våld mot föremål).
• Sexuellt våld ( t.ex. sexuella trakasserier, våldtäkt).
• Försummelse / vanvård ( t.ex. felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda)
Många äldre kvinnor avstår att gå ut, på grund av rädsla för att bli hotade eller överfallna.
I själva verket löper de dock, precis som yngre kvinnor större risk att utsättas för våld i sitt eget hem av sin partner eller annan nära anhörig. Äldre löper större risk genom sitt ökade beroende av omgivningen att utsättas för hot, kränkningar, våld och slag av anhöriga eller av vård och omsorgs-personal. Särskilt utsatta är äldre med demenssjukdomar, de löper en starkt förhöjd risk att utsättas för våld.
 

Varför är det svårt att upptäcka och stoppa våld mot äldre kvinnor?

Fysisk och psykisk sårbarhet hos äldre .Skador som i själva verket kan ha uppstått genom våld, så som blåmärken och benbrott, kan misstolkas som orsakade av olyckor och fysisk bräcklighet, och demenssjukdomar och depressioner kan försvåra äldre kvinnors möjligheter att berätta att de utsatts för våld.
 

Vad kan jag som enskild person göra?

Våga se! Det viktigaste du kan göra är att vara medveten om att våld mot äldre kvinnor existerar och hur våldet kan se ut.
Våga fråga och våga agera! Ha nolltolerans mot våld. Misstänker du att din mor, granne, eller den äldre damen på kvällskursen är utsatt för våld? Låt henne veta att du är orolig. Berätta att hjälp finns att få, t.ex. stödtelefonen” Kvinnofridslinjen ”eller kvinnojourerna.
 

 

 

 Medlemsförmån från Fonus

Fonus är ingen vanlig begravningsbyrå. Unikt för oss är att vi är runt 2400 organisationer som tillsammans äger Fonus. Som medlem i en av dessa organisationer är du viktig. Ditt och alla andra medlemmars delägande ger både insyn och möjlighet att påverka Sveriges största begravningsföretag, och därmed hela branschen.

Som tack för att du äger ger Fonus dig en förmån vid beställning av begravning för dig eller dina närstående. Hör av dig till organisationens medlemsansvarige så får du en värdecheck på 500 kr. Checken gäller vid beställning av begravning hos Fonus för dig och din make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farförälder. Beloppet dras av vid beställning av begravning.

Checken finns att hämta på vår expedition S.Strömg. 15.

Vi , medlemmar i SKPF är även medlemmar i Fonus. De ger oss rabatter. Begravningskostnader 500:-, vid köp av gravsten som kostar mer än 14000:- får vi 2000:- i rabatt, och vid rådgivning hos “Familjens Jurist” får vi 750:- rabatt vid alla ärenden utom rättshjälp och rättsskydd.


 

PENSION

Pensionärernas rätt till en bra pension är en fråga om livskvalité. Det är pensionen – inte bidrag – som ska ge oss ett värdigt pensionärsliv, och därför har SKPF hög prioritet på arbetet med pensionerna.

BOENDET

Sveriges pensionärer ska ha tillgång till boendeformer som passar var och en. Det är en rättighet som vi inom SKPF arbetar för.

SKATTER

Som pensionärer ska vi bidra till samhällets intäkter men vår skatt ska inte vara högre än löntagarnas. Rättvis skatt för pensionärer är en viktig arbetsfråga för SKPF.

PÅVERKAN

SKPF ser det som en självklar rätt att de äldres erfarenhet och kunskap ska tas tillvara vid politiska beslut. Som pensionärer ska vi kunna bidra till en bra samhällsutveckling.

SAMHÄLLSSERVICE – vård, omsorg mm

När behov av vård, omsorg, rehabilitering eller annan samhällsservice uppstår ska det vara en självklar rätt att få den service som behövs. SKPF arbetar för Sveriges pensionärers tillgång till god samhällsservice.

HANDLINGSPROGRAM

I SKPF:s handlingsprogram ingår många fler viktiga frågor som gäller Pensionärernas Rätt i Samhället. Handlingsprogrammet i sin helhet finns på SKPF:s hemsida: www.skpf.org. Det kan också hämtas på SKPF:s avdelning i din kommun. Som medborgare/pensionär har du rätt att hjälpa till i det arbete som SKPF bedriver för Sveriges pensionärer.Typiskt svenskt!

Sverige är julgran och Kalle Anka på julafton, majbrasa, midsommarstång och många små grodor.
Sverige är kräftor, kebab, bagels, sushi, nygrillad röding och falukorv.
Sverige är hängmörat kött, saltat kött och inget kött alls.
Sverige är demonstranter och syjuntor.
Sverige är gult och blått, rött och grönt, rosa och ibland lite grått.
Sverige är ja och nej och nja och lagom. Jättelagom!
Sverige är å ena sidan. Å andra sidan.
Sverige är massor av språk och mängder med dialekter.
Sverige är landsbygd och by. Tätort och förort. Och en och annan storstad.
Sverige är åker och äng, skog, mera skog, sjö, himmel och hav och allt däremellan.
Sverige är dyslektlker, elektriker och skeptiker.
Sverige är minoriteter och mexitegel, bandybollar och studiecirklar.
Sverige är kyrktuppar och moskéer, lösgodis och fredagsmys.
Sverige är tulpaner och turbaner, folkdräkt och spritt sprängande naket.
Sverige är lika och olika. Och lika olika.
Sverige är och ska vara omtanke och kunskap, respekt och empati.
Sverige är och ska vara åsiktsfrihet. Jämställdhet och demokrati.
Framför allt är och ska Sverige vara frihet för alla.
Här ska alla ha samma rätt att existera och utvecklas.
Här ska det finnas acceptans för olikheter. Ingen annan bestämmer vem du är. Det gör du själv!
Så typiskt svenskt! Så typiskt bra!


Apropå ålder:

I SKPFs handlingsprogram kan man läsa ett citat av

Ingrid Bergman:

Att åldras är som att bestiga berg,

man blir lite andfådd, men man får mycket bättre utsikt.”

 


Läs handlingsprogrammet!

 

I SKPFs handlingsprogram kan man läsa vad som är SKPFs uppgift som medlemsorganisation.. Där står vad SKPF har för målsättning i sin verksamhet. Tittar man bara på framsidan på häftet, som är tryckt i A5- format ,kan man luras tro att det handlar om växthusodling. Poängen med bilden är nog att den skall liknas vid ett växande antal pensionärer,vars kunskaper är en ofta illa utnyttjad resurs, och vars behov av vård och omsorg är ett självklart samhällsansvar.

 

SKPF drar växande nytta av modern informationsteknik till fördel för såväl medlemmarna som förbundet.

Det finns en del förmåner i medlemskapet!

DFDS Seaway prutar 10% på ord.priser.

StenaLine lämnar 10-15%.

Storuman Energi ger rabatt på el.

Du kan hyra bil billigare på ”Budget”.

Gamla kommunalare får rabatt på tidningen ”Kommunalarbetaren”.

Tidningen ”Här och Nu” får vi alla SKPFare sex gånger om året.

Folksams försäkringar, bl.a. gruppliv, hem , olycksfall.

Har du tillgång till dator? Då kan du få all information på förbundets hemsida!  www.skpf.se  Rykande färskt.